پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع از کسی بخواهید در کار شما دخالت نکند

مکالمه انگلیسی با موضوع از کسی بخواهید در کار شما دخالت نکند

Asking someone to stay out of your affairs

Asking someone to stay out of your affairs
Mind your own business.(informal)
Mind your own beeswax.(slang)
Beeswax=business
M.Y.O.B.(slang)
=Mind your own business.
Butt out!(slang)
=Mind your own business!
That’s none of your affair.
Get your nose out of my business.(informal)
 Keep your nose out of my business.(informal)

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929