پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست برای شما را تنها گذاشتن

مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست برای شما را تنها گذاشتن

Asking to be left alone

Asking to be left alone
Let me be.
Let me alone.
Leave me be.
Please go away.
Please leave me alone.
I’m asking you to leave me alone.
I just want to be left alone.

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929