پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع دستور دادن به سگ

مکالمه انگلیسی با موضوع دستور دادن به سگ

Commands for a dog

Commands for a dog
 Sit.
Stay.
Roll over.
Shake hands.
Shake.
Play dead.
Fetch!
Heel.
Sic’em.
Sic =attack
Come!
Come here.
Here,boy!
Here,girl!
Good boy!
Good girl!
Bad dog!
Do you want to go outside?

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929