پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع اوضاع کسی را پرسیدن

مکالمه انگلیسی با موضوع اوضاع کسی را پرسیدن

Asking someone how things are going

 

Asking someone how things are going

مکالمه انگلیسی با موضوع اوضاع کسی را پرسیدن

smart-woman-laugh-مکالمه انگلیسی با موضوع اوضاع کسی را پرسیدن

How’re things?
How’re things with you?
How’re things going?
How’s with you?
How’s by you? (slang)
How’s business?
How’s tricks? (slang)
How’s it shakin’? (slang)
How’s everything?
How’s every little thing? (folksy)
How’s everything going?
How’s it going?
How goes it?
How goes it with you?
How are you getting on?
How are you getting along?
How’s the world (been) treating you?


مطالب مرتبط


:آموزش رایگان گرامر انگلیسی

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929