پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع دعوت از کسی به نشان دادن پرخاشگری کمتر

مکالمه انگلیسی با موضوع دعوت از کسی به نشان دادن پرخاشگری کمتر

Encouraging someone to be less aggressive—informal

Encouraging someone to be less aggressive—informal
Don’t have a cow!
Don’t have a conniption fit.
 Don’t throw a fit.
Don’t have a fit.
Give it a break.
Give it a rest.
You got ants in your pants?

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929