پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع بیان پشتیبانی از کسی

مکالمه انگلیسی با موضوع بیان پشتیبانی از کسی

Expressing support for someone

Expressing support for someone
I’ll stand by you.
I’m standing behind you.
I am 100percent behind you.
I’m with you.
I’m on your side.
I’ve got your back.(informal)
You’ve got my support.
You’ve got my backing.
You’ve got my vote.
You can count on me.
You can lean on me.
You can trust me.
You can put your trust in me.
You can put your faith in me.


مطالعه مطالب دیگر

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929