پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع توجه دیگران را جلب کردن

مکالمه انگلیسی با موضوع توجه دیگران را جلب کردن

getting someone’s attention


getting someone’s attention

Pardon me. (formal)
Excuse me.
Hey!(informal)
Hey, you! (informal)
Yo! (slang)


مطالعه مطالب بیشتر

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929