پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع اطمینان از اینکه حرف شما را متوجه شده اند

مکالمه انگلیسی با موضوع اطمینان از اینکه حرف شما را متوجه شده اند

Making sure you are understood

 مکالمه انگلیسی درباره اطمینان از اینکه حرف شما را متوجه شده اند 

Making sure you are understood

Do you know what I mean?
Do you know what I’m talking about?
Know what I mean?
Does that make any sense?
Am I making sense?
Are you following me?
Know what I’m saying?
You know?
Do you See what I mean?
See what I mean?
Don’t you see?
Do you get the message?
Do you get the picture?
Get the message?
Get the picture?
Get my drift?
Do you get it?
Get it?
Do you follow?
Do you follow me?
Dig? (slang)
= Do you understand?
Understand?
Do you understand?
Do you hear what I’m saying?
Do you hear me?
Do you see where I’m coming from?
where I’m coming from = what my position is
Do you agree?
You’re with me, right?
Are you with me on this?
Do we see eye to eye on this?آموزش رایگان دستور زبان انگلیسی

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929