پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع خداحافظی ساده

مکالمه انگلیسی با موضوع خداحافظی ساده

Simple good-byes

Simple good-byes

مکالمه انگلیسی با موضوع خداحافظی ساده

leaving-travel-good-bye-مکالمه انگلیسی با موضوع خداحافظی ساده

 

Good-bye.
Bye.
Bye-bye.
So  long.
Ta-ta. (informal)
Farewell.
Cheerio. (England English)
Hasta  la vista. (Spanish)
Adios. (Spanish)
Auf  wiedersehen. (German)
Sayonara. (Japanese)
Arrivederci. (Italian)
Au revoir. (French)
Adieu. (French)
Ciao. (Italian)
Good day. (formal)
Good evening,.(formal)
Good night.
Good-bye until later.
Good-bye until next time.
Good-bye for now.
See you later.
See you later, alligator.(slang)
Later, gator. (slang)
Later, (informal)
I’ll try to catch you later. (informal)
I’ll catch you later. (informal)
Catch you later. (informal)
I’ll talk to you soon.
Let’s get together soon.
I’ll be seeing you.
I’ll see you real soon.
See you.
See ya.(informal)
See you real soon.
See you around.
See you in a little while.
See you next year.
See you then.
See you tomorrow.


مطالب مرتبط


آموزش رایگان دستور زبان انگلیسی

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929