پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع بیان اینکه شما درک می کنید

مکالمه انگلیسی با موضوع بیان اینکه شما درک می کنید

Stating that you understand

مکالمه انگلیسی درباره بیان اینکه شما درک می کنید

Stating that you understand

I hear you.
I hear you, man.
I hear what you’re saying.
I see what you’re saying.
I can see what you’re saying.
I can see that.
I see what you mean.
I see where you’re coming from.
I know.
I know what you mean.
Point  well taken.
I know what you’re talking about.
I understand what you’re saying.
Understood.
I dig it. (slang)
I can dig it. (slang)
I got you.
Gotcha.
(I)got it.
I follow you.
I’m with you.
I’m there with you.
I’ve been there.
Read you loud and clear.
Roger.
Roger, wilco.
wilco = will comply
Roger Dodger. (slang)آموزش رایگان دستور زبان انگلیسی

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929