پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع مقدار پخته شدن استیک

مکالمه انگلیسی با موضوع مقدار پخته شدن استیک

Telling how a steak is to be cooked in a restaurant

 

Telling how a steak is to be cooked in a restaurant

مکالمه انگلیسی با موضوع مقدار پخته شدن استیک

Pasta-fork-plate-مکالمه انگلیسی با موضوع مقدار پخته شدن استیک

I’d like my steak well done.
Well done= completely cooked
I’d like my steak rare.
Rare= partially
I’d like my steak medium.
Medium =between rare and well done
Please make sure it’s well-done.
I’d like my steak medium-well.
I want the steak thoroughly cooked.
I’d like my steak medium-rare.
Can I get it rare?


مطالب مرتبط

مکالمه درباره رستوران به زبان انگلیسی

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929