پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت پانزده یا سی دقیقه بعد از فلان ساعت است

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت پانزده یا سی دقیقه بعد از فلان ساعت است

The time is fifteen or thirty minutes past the hour

The time is fifteen or thirty minutes past the hour

مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت پانزده یا سی دقیقه بعد از فلان ساعت است

Old-Watch-Time-مکالمه انگلیسی با موضوع ساعت پانزده یا سی دقیقه بعد از فلان ساعت است

It’s three fifteen.
It’s ten quarter past three.
It’s three thirty.
 It’s half past three.
It’s half past.

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929