پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی کسی راضی است

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی کسی راضی است

When someone is content

When someone is content
My mind’s at ease.
I’m content.
We’re satisfied.
I’m just going with the flow.
He’s as snug as a bug in a rug.
 I’m at peace. (formal)

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929