پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی شما به زبان خاصی صحبت نمی کنید

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی شما به زبان خاصی صحبت نمی کنید

When you do not speak a particular language

When you do not speak a particular language
I’m sorry .I don’t understand.
 I’m sorry. I don’t speak French.
French = Spanish, German, Russian, Italian, etc.
I’m sorry. My French isn’t very good.
I only speak a little French.

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929