پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع سوالاتی که یک سیگاری ممکن است بپرسد

مکالمه انگلیسی با موضوع سوالاتی که یک سیگاری ممکن است بپرسد

 

Questions a smoker might ask

مکالمه انگلیسی با موضوع سوالاتی که یک سیگاری ممکن است بپرسد

Lighter-cigarette-smoker man-مکالمه انگلیسی با موضوع سوالاتی که یک سیگاری ممکن است بپرسد

Questions a smoker might ask
Got a match?
You got a lighter?
Can I bum alight?
To bum=to beg
Can I bum a cigarette off you?
Can I have a drag?
A drag= a puff of smoke
Where is the smoking room?
Where can you smoke around here?
Do you mind if I smoke?

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929