پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی شما متوجه نمی شوید یک ملاقات کننده خارجی چه گفته

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی شما متوجه نمی شوید یک ملاقات کننده خارجی چه گفته

When you do not understand what a foreign visitor has said

When you do not understand what a foreign visitor has said
I don’t understand you.
I can’t understand you.
I can’t hear you.
Please speak more slowly.
Could you please speak slower?
Could you please speak louder?
Could you write it down, please?
Please write it out.
Could you spell that?

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929