پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع آرزوی خوب برای کسی کردن

مکالمه انگلیسی با موضوع آرزوی خوب برای کسی کردن

Wishing someone well

Wishing someone well
Happy Birthday!
 … and many (many) more!
Many happy returns!
Happy Anniversary!
Congratulations!
Good luck!
 Best wishes!
All our best!
Bon voyage! (French)
(said when someone is leaving on a sea voyage)
Have a good time!
 Have a good trip!

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929