پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع احوال کسی را پرسیدن

مکالمه انگلیسی با موضوع احوال کسی را پرسیدن

Asking how someone is

Asking how someone is

مکالمه انگلیسی با موضوع احوال کسی را پرسیدن

friends-hang-out-university-مکالمه انگلیسی با موضوع احوال کسی را پرسیدن

How are you?
How’s your family?
How’s the family?
How are you doing?
How are you doing today?
How you doing?
Are you doing OK?
How are you feeling?
How you feeling?
Are you feeling better today?
How have you been?
How you been? (not correct grammar – slang)


مطالب مرتبط


:آموزش رایگان گرامر انگلیسی

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929