پرش به محتوا

زمان گذشته کامل در انگلیسی (ماضی بعید)

زمان گذشته کامل در انگلیسی (ماضی بعید) یک زمان مفید در مکالمات است. در این یادداشت درباره این زمان مطالعه می کنیم. یادگیری زمان های گوناگون زبان انگلیسی برای مکالمه سلیس تر مفید است.

 

Past Perfect

 

 

 زمان گذشته کامل در انگلیسی (ماضی بعید) یک زمان مفید در مکالمات است. در این یادداشت درباره این زمان مطالعه می کنیم. یادگیری زمان های گوناگون زبان انگلیسی برای مکالمه سلیس تر مفید است.

زمان گذشته کامل در انگلیسی (ماضی بعید)

 

فاعل+had+قسمت سوم فعل+ مفعول+…+گذشته ساده

گذشته کامل نشان می دهد که کاری در گذشته قبل از یک عمل گذشته دیگر انجام گرفته است.

دقت داشته باشید فرق گذشته کامل و گذشته کامل استمراری تنها در این است که ما در حالت استمرای بر تداوم کار تاکید داریم همین!

 •  زمان گذشته کامل در انگلیسی (ماضی بعید)
 • I had eaten lunch before you came.

قبل از اینکه تو بیای من شام خورده بودم.

 

مثال های زمان گذشته کامل در انگلیسی

جملات متعدد و مثالهای فراوان با زمان گذشته کامل در انگلیسی را می توانید در این متن مطالعه نمایید.

 • I had seen that movie before you saw.
 • She had changed her hair style before we met her.
 • We had visited so many different places, before we came home.
 • I had never seen such a beautiful beach before I went to Kauai.
 • I did not have any money because I had lost my wallet.
 • Tony knew Istanbul so well because he had visited the city several times.
 • Had Susan ever studied Thai before she moved to Thailand?
 • She only understood the movie because she had read the book.
 • Kristine had never been to an opera before last night.
 • We were not able to get a hotel room because we had not booked in advance.
 • A: Had you ever visited the U.S. before your trip in 2006?
  B: Yes, I had been to the U.S. once before.

پیش از آنکه تو این فیلم را ببینی من آن را دیده ام.
او قبل از ملاقاتمان مدل موهایش را عوض کرده بود.
قبل از اینکه به خانه بیایم از جاهای بسیاری دیدن کرده بودیم.
من قبل از آنکه به کوایی بروم هرگز چنین ساحل زیبایی را ندیده بودم.
من پول نداشتم چون کیف پولم را گم کرده بودم.
تونی استانبول را خیلی خوب می شناخت زیرا چندین بار از این شهر دیدن کرده بود.
آیا سوسن پیش از عزیمت به تایلند هرگز تایلندی خوانده بود؟
او فقط فیلم را درک کرد زیرا کتابش را خوانده بود.
قبل از شب گذشته کریستین هرگز در اپرا نبوده است.
ما نتوانستیم اتاق هتل بگیریم زیرا از قبل رزرو نکرده بودیم.
الف: آیا قبل از سفر خود در سال 2006 ، از ایالات متحده دیدن کرده بودید؟
ب: بله ، من قبلاً یک بار در ایالات متحده بوده ام.

 

 زمان گذشته کامل در انگلیسی (ماضی بعید)

طرز شناختن گذشته کامل

جملات در زمان ماضی بعید با یک گذشته ساده همراه اند همچنین با کلمات ربط by the time, as soon as, be for, after
بیان می شوند.

Hassan had left as soon as we came here.

طرز ساختن ماضی بعید یا زمان گذشته کامل

این زمان به کمک فعل کمکی had همراه با اسم مفعول فعل ماضی ساخته می شود.

I had gone.
She had gone.

ساختار و طرز منفی و سوالی کردن زمان گذشته کامل 

برای سوالی کردن فعل کمکی had را به ابتدای جمله می آوریم و برای منفی کردن کلمه not را بعد از فعل کمکی had قرار می دهیم.

 1. Had you cleaned up the mess by the time they came home?
 2. Had Adam ever spoken to the CEO before he was fired?
 1. What had they said that made him so angry?
 2. Why had he agreed to work for that salary?
 1. I had not eaten at that restaurant before today.
 2. Samantha hadn’t had time to explain her side of the story.
 3. My friends hadn’t ever gone to France.
 4. My friends had never gone to the USA either.

زمانی که آنها به خانه آماده اند خانه را مرتب کرده بودی؟
آیا پیش از اخراجش با مدیر عامل هرگز صحبت کرده بود؟

چه گفته بودند كه او را خشمگین كرد؟
چرا او موافقت کرده بود برای آن حقوق کار کند؟

من پیش از امروز در آن رستوران غذا نخورده بودم.
سامانتا وقتي نكرده بود كه دیدگاهش از داستان را توضيح دهد.
دوستان من تاکنون به فرانسه نرفته بودند.
دوستان من هم هرگز به ایالات متحده آمریکا نرفته بودند.

مثال زمان گذشته کامل در انگلیسی (ماضی بعید)

تمرین درباره زمان گذشته کامل در انگلیسی:

جای خالی را باتوجه به کلمات درون پرانتز کامل کنید.

1) When I arrived at the cinema, the film ………………. (start).

2) She ………………… (live) in China before she went to Thailand.

3) After they ……………………… (eat) the shellfish, they began to feel sick.

4) If you ……………………….. (listen) to me, you would have got the job.

5) Julie didn’t arrive until after I ……………………… (leave).

6) When we …………………….. (finish) dinner, we went out.

7) The garden was dead because it ………………………… (be) dry all summer.

8) He ……………………. (meet) her somewhere before.

9) We were late for the plane because we …………………………. (forget) our passports.

10) She told me she ……………………… (study) a lot before the exam.

یک زمان مهمی که در مصاحبه های کاری به زبان انگلیسی به آن احتیاج دارید همین زمان پست پرفکت است.

 

این متن در تاریخ 27 بهمن 98 توسط مشاور سلام زبان ویرایش شد.

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929