پرش به محتوا

فعل های Modal

modal verbs

modal verbs

افعالی زیر در زبان انگلیسی به عنوان افعال Modal معروف هستند:

can, could, may, might, will, would, shall, should, must

البته فعل هایی همچون dare, ought to, had better, and need not رفتاری شبیه افعال modal دارند و گاهی در گروه آنها قرار می گیرند.

 

همه افعال modal از یک سری ویژگی های مشترک پیروی می کنند:

  1. آنها هرگز s, ed, ing نمی گیرند.
  2. فعل بعد از آنها همواره به صورت ساده (مصدر بدون to) می آید یعنی فعل بعد  از modal ها هرگز to  , s, ed, ing نمی گیرد.
  3. برای منفی کردن modal ها کافی است به آنها not اضافه کنیم .
  4. برای سوالی کردن modal ها کافی است جای آنها را با فاعل عوض کنیم.

 

 

❌ I can to do that.

✅ I can do that.

❌ you would had been there!

✅ you would have been there.

❌ They should visiting that pyramid.

✅ They should visit that pyramid.

more examples

I can speak a little Russian.
Can I open the window?
I may be home late.
May I sit down, please?
I must go now.
She must be over 90 years old.
You should stop smoking.
Would you like a cup of tea?
If I were you, I would say sorry.

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929