پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع مشاجره در مورد حقایق

مکالمه انگلیسی با موضوع مشاجره در مورد حقایق

Arguing about the facts

مکالمه انگلیسی درباره مشاجره در مورد حقایق

Arguing-colleagues-business

You’ve got it all wrong.
You’ve got the facts wrong.
You’ve got your facts wrong.
You haven’t got the facts.
You haven’t got the facts right.
I don’t think you’ve got your facts straight.
Don’t speak until you’ve got your faces  straight.
Next time get the facts straight. (informal)
Next time get the facts first. (injoniiaf
Don’t jump to conclusions.آموزش رایگان زبان انگلیسی

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929