پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست از گوینده که برود سر اصل مطلب

مکالمه انگلیسی با موضوع درخواست از گوینده که برود سر اصل مطلب

Requesting that the speaker get to the point

Requesting that the speaker get to the point
 
What’s your point?
What’s the point?
What’s the upshot?
the upshot = the result
 What’s the bottom line?
the bottom line = the summation; the final and major point
What are you trying to say?
 What are you trying to tell me?
 Get to the point.
Get to the heart of the matter.
Cut to the chase.(idiomatic)
= Switch to the focal point of something


مطالعه مطالب بیشتر

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929