پرش به محتوا

اسم در جایگاه صفت

اسم در جایگاه صفت

nounadj

همه ما می دونیم که صفت همیشه برای توصیف اسم میاد و قبل از آن قرار می گیره

مثل

Green book

اما گاهی اسم نیز می تواند برای توصیف یک اسم دیگر بکار بره و درست مثل یک صفت عمل کنه. ما این ساختار رو بخصوص در تیتر اخبار به کررات می بینیم که برای انتقال بیشترین اطلاعات در کمترین فضای ممکن انجام می شه.

حالا این ساختار ها چگونه معنی می شوند، لطفا به این جملات توجه کنید:

A race horse is a horse that runs in races

A horse race is a race for horses

A boat race is a race for boats

A love story is a story about love

A war story is a story about war

A tennis ball is a ball for playing tennis

Tennis shoes are shoes for playing tennis

A computer exhibition is an exhibition of computers

A bicycle shop is a shop that sells bicycles

توجه داشته باشید:

  • اسمی که به عنوان صفت بکار می رود همیشه اول می آید (درست مثل صفت)
  • همواره مفرد است

boat race And boat races      NOT boats race, boats races

  • برخی اسامی به نظر جمع هستند اما ما همواره به صورت اسم مفرد از آنها استفاده می کنیم  (news, billiards, athletics)

A news reporter, three news reporters

One billiards table, four billiards tables

An athletics trainer, fifty athletics trainers

  • برخی اسم ها هم فقط به صورت جمع به عنوان صفت می آیند (clothes, sports, customs, accounts, arms) :

    clothes shop, clothes shops

    sports club, sports clubs

    customs duty, customs duties

    accounts department, accounts departments

    arms production

ما این عبارت های دو یا چند اسمی را به سه شکل می نویسیم:

two separate words (car door)

two hyphenated words (book-case)

one word (bathroom)

  • حالا به نحوه درک این تیتر خبری دقت بفرمایید: 

برای خواندن آن باید از آخرشروع کنید و به عقب برگردید

BIRD HEALTH RESEARCH CENTRE MURDER MYSTERY

 a MYSTERY concerning a MURDER in a CENTRE for RESEARCH into the HEALTH of BIRDS.

 

 

 

 

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929