پرش به محتوا

جملات ساده در زبان انگلیسی (Simple Sentences)

جملات ساده در زبان انگلیسی (Simple Sentences)

English Sentence Structure

مقدمه:

برای درک بهتر این مطلب بهتر است ابتدا درس معرفی اجزای جمله  را مطالعه بفرمایید.

برای صحبت کردن با افراد تنها دانستن فهرستی از کلمات کافی نیست بلکه ما باید بتوانیم به درستی آن کلمات را کنار هم قرار دهیم تا مفاهیم و منظور خود را تولید و به مخاطب انتقال دهیم.

هر چند در صحبت کردن دستور زبان چندان مهم نیست و اشتباه کردن لازمه یادگیری زبان است، با اینحال استفاده از دستور زبان صحیح، ظاهر پذیرنده تری را به گفتار ما می دهد،

و افراد صحبت های ما را بهتر درک می کنند.

 

لطفا تمام اجزای جمله و دستور زبان را تنها با کلمات انگلیسی شان یاد بگیرید تا در آینده برای مطالعه گرامر پیشرفته با مشکل روبرو نشوید.

English Sentence Structureجملات ساده در زبان انگلیسی (Simple Sentences)

 

ساختار جملات زبان انگلیسی (English Sentence Structure)

  1. هر جمله زبان انگلیسی با یک حرف بزرگ شروع می شود.
  2. در انتهای هر جمله یک نقطه، علامت سوال یا علامت تعجب قرار می گیرد.
  3. جمله ساده شامل یک فاعل است که اول جمله می آید.
  4. جمله دارای فعل یا گروه فعلی است.
  5. جمله یک مفهوم کامل را بیان می کند که به آن ( independent clause) می گویند.
  6. ساختار پایه جملات انگلیسی  Subject + Verb + Object است.

جمله ساده جمله ایی است که از یک فعل تشکیل می شود.

یک جمله ساده در زبان انگلیسی ممکن است به 5 شکل ساخته شود.

1. SubjectVerb

مثال جمله ساده بدون مفعول بهمراه ترجمه:

The boy plays.
Jack eats.
Sara sits.

پسر بازی می کند.
جک می خورد.
سارا نشسته است.

egg - جملات ساده در زبان انگلیسی (Simple Sentences)

Expanding Sentences:

 ما می توانیم با اضافه کردن صفت، قید یا مفعول این ساختار جمله را گسترده تر کنیم ولی دقت داشته باشید پایه اصلی ثابت می ماند.

مثال جمله ساده با ترجمه:

Jack eats.

Jack quickly eats.

Jack quickly eats carrots.

Jack quickly eats carrots at home.

Jack quickly eats fresh carrots at home.

جک می خورد.

جک به سرعت می خورد.

جک به سرعت هویج ها را می خورد.

جک به سرعت هویج ها را در خانه می خورد.

جک به سرعت هویج های تازه را در خانه می خورد.


2. SubjectVerbObject

مثال جمله ساده با مفعول به همراه ترجمه:

The girl pets the cat.
I love apples.
Bill kicks the ball.

دختر گربه را نوازش می کند.
من عاشق سیب هستم.
بیل توپ را لگد می زند.

egg

Expanding Sentences:

 ما می توانیم با اضافه کردن صفت، قید یا مفعول این ساختار جمله را گسترده تر کنیم ولی دقت داشته باشید پایه اصلی ثابت می ماند.

مثال جمله ساده با مفعول به همراه ترجمه:

Bill kicks the ball.

Bill kicks the red ball.

Bill kicks the red ball hard.

Bill kicks the red ball hard every day.

بیل توپ را با پا می زند.

بیل توپ قرمز را با پا می زند.

بیل توپ قرمز را محکم با پا می زند.

بیل هر روز توپ قرمز را محکم با پا می زند.


3. SubjectVerbAdjective

مثال جمله ساده با صفت به همراه ترجمه:

Lisa is pretty.
They are nice.
I am sad.

لیزا زیباست.
آنها خوب هستند.
من ناراحت هستم.

egg

Expanding Sentences:

 ما می توانیم با اضافه کردن صفت، قید یا مفعول این ساختار جمله را گسترده تر کنیم ولی دقت داشته باشید پایه اصلی ثابت می ماند.

مثال جمله ساده با صفت به همراه ترجمه:

She looks pretty.

She looks pretty tonight.

Lisa looks pretty tonight.

او زیبا به نظر می رسد.

او امشب زیبا به نظر می رسد.

امشب لیزا زیبا به نظر می رسد.


4. SubjectVerbAdverb

مثال جمله ساده با قید به همراه ترجمه:

Maria laughs loudly.
The dog jumps high.
Apples are everywhere.

ماریا با صدای بلند می خندد.
سگ بالا می پرید.
سیب ها همه جا هستند.

egg

Expanding Sentences:

 ما می توانیم با اضافه کردن صفت، قید یا مفعول این ساختار جمله را گسترده تر کنیم ولی دقت داشته باشید پایه اصلی ثابت می ماند.

مثال جمله ساده با قید به همراه ترجمه:

Apples are everywhere.

Green apples are everywhere.

Ripe, green apples are everywhere.

سیب ها همه جا هستند.

سیب های سبز همه جا هستند.

سیبهای رسیده و سبز همه جا هستند.


5. SubjectVerbNoun
I am the teacher.
Jon is a carpenter.
The boy is a student.

egg

Expanding Sentences:

 ما می توانیم با اضافه کردن صفت، قید یا مفعول این ساختار جمله را گسترده تر کنیم ولی دقت داشته باشید پایه اصلی ثابت می ماند.

The boy is a student.

Jon is a student.

Jon is a smart student.

Jon is a smart student at school.

این متن در تاریخ 25 دی توسط مشاور سلام زبان ویرایش شد.

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929