پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع از کودک بخواهید به چیزی دست نزند

مکالمه انگلیسی با موضوع از کودک بخواهید به چیزی دست نزند

Asking a child to leave things alone

Asking a child to leave things alone
Put that down.
Keep your hands to yourself.
Look with your eyes not your hands. (cliché)
Put that away.
Leave that alone.
Don’t touch that.
Stop playing with that.


Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929