پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع ساکت کردن یک کودک

مکالمه انگلیسی با موضوع ساکت کردن یک کودک

Encouraging a child to be quiet

Encouraging a child to be quiet
Sit down.
Be quiet.
Quiet!
Let’s be quiet.
Shhh!
Shush!
Hush!
Not another word!
I don’t want to hear a(nother)peep out of you!
a peep =a sound
I don’t want to hear a single peep out of you!


Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929