پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع مطمئن شوید کودک حرف شما را متوجه شده

مکالمه انگلیسی با موضوع مطمئن شوید کودک حرف شما را متوجه شده

Making sure a child understands

Making sure a child understands
Do as I say.
Do as I say, not as I do.
Do as I tell you.
Do what I tell you.
Do as you’re told.
Do you understand?
Understand?
Is that clear?
Have I made myself clear?
Do I make myself clear?
Do I make myself perfectly clear?
Did you hear me?
 Do you hear me?
Do you hear?


Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929