پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع گرسنگی

مکالمه انگلیسی با موضوع گرسنگی

Expressing hunger

Expressing hunger
I’m hungry.
I’m famished.
I’m starved
I’m ravenous.
My mouth is watering.
That stew is mouthwatering.
I’m so hungry I could eat a horse. (cliché)
I could cat a horse. (cliché)


مکالمه انگلیسی درباره حواس پنجگانه

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929