پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع تشخیص بو

مکالمه انگلیسی با موضوع تشخیص بو

Identifying smells

Identifying smells

 What’s that smell?
What smells?
Do you smell something?
What’s that fragrance?
What’s that aroma?
What’s that scent?
What’s that odor?
What’s that stench?
What stinks?
Do you smell gas?
Get a whiff of this?
Take a whiff of this.
Sniff this.
That reeks.
That smells.
That smells to high heaven!
That stinks to high heaven!(informal)
It stinks on ice.(slang)


مکالمه انگلیسی درباره حواس پنجگانه

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929