پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع لمس چیزی

مکالمه انگلیسی با موضوع لمس چیزی

The sense of touch

The sense of touch
It was (as) soft as silk.
It was (as) hard as a rock.
 It was (as) hard as stone.
The fish felt slimy.


مکالمه انگلیسی درباره حواس پنجگانه

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929