پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع دریافت تماس روی گوشی

مکالمه انگلیسی با موضوع دریافت تماس روی گوشی

TELEPHONES AND MOBILE DEVICES
Answering the Telephone

Receiving communications on your mobile device

مکالمه انگلیسی با موضوع دریافت تماس روی گوشی

Ancient-girl-answer-phone-مکالمه انگلیسی با موضوع دریافت تماس روی گوشی

 

That’s my phone.
It’s my ring tone.
I’m being texted.
Do you mind if I take this call?
I need to take this call.
Sorry, do you mind if I take this?
I’ll just be a minute.
I just need to send a reply.
I need to text her back.


مکالمه انگلیسی درباره تلفن


 آموزش نامه نگاری به زبان انگلیسی

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929