پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع خوشامد گویی به کسی که تازه برگشته

مکالمه انگلیسی با موضوع خوشامد گویی به کسی که تازه برگشته

Welcoming someone who has returned

Welcoming someone who has returned

مکالمه انگلیسی با موضوع خوشامد گویی به کسی که تازه برگشته

girls-Welcoming-returned-مکالمه انگلیسی با موضوع خوشامد گویی به کسی که تازه برگشته

Welcome back!
Welcome back, stranger!
Long time no see!( cliché)
Where were you?
Where have you been?
Where did you go?


مطالب مرتبط


:آموزش رایگان گرامر انگلیسی

جملات ساده در زبان انگلیسی (Simple Sentences)

جملات مرکب در زبان انگلیسی (Compound Sentences)

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929