پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع درباره قدیم

مکالمه انگلیسی با موضوع درباره قدیم

Concerning nostalgia

Concerning nostalgia
When I was a kid…
When I was your age…
In my day…
In my time…
In that day and age…
Those were the days.
Those were the good old days.
They don’t make them like they used to.


موضوعات دیگر

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929