پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی چیزی خراب شده

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی چیزی خراب شده

When something is out of order

When something is out of order
It’s out of order.
It’s out of service.
It’s out of kilter.(informal)
It’s out of whack.(informal)
It’s dead.(informal)
It’s kaput.(slang)
Kaput(German)=dead
It up and died(on me).(folksy)
It died on me.
It’s in the shop.
in the shop = in the repair shop
It’s out of commission.


موضوعات دیگر

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929