پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی کسی دارد لباس می پوشد

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی کسی دارد لباس می پوشد

When someone is dressed up

When someone is dressed up
 
You’re dressed to the nines. (slang)
You’re dressed to kill. (slang)
You’re all dressed up.
 You’re all gussied up. (informal)
gussied up = dressed up (male or female)
You’re all dolled up. (informal)
dolled up = dressed up like a doll (male or  female)
 You look great in a monkey suit. (informal)
monkey suit = tuxedo; evening jacket (usually male)
You look like a million bucks.
You look like a million dollars.
You look like a million.
You look a million.


موضوعات دیگر

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929