پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع توصیف خسته بودن

مکالمه انگلیسی با موضوع توصیف خسته و کوفته بودن

Describing being exhausted or worn out

https://youtu.be/6YI1yGh9zOw

Describing being exhausted or worn out
I’m exhausted.
I need some rest.
I need a nap.
I need to take a day off.
I need a day off.
I need a vacation.
My get-up-and-go has got up and left.(informal)
get-up –and-go=energy ;vitality


مطالب مرتبط

مکالمات سلامتی و بهداشت به زبان انگلیسی

 


مکالمه انگلیسی درباره سلامتی

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929