پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع بیان اینکه اوضاع شما خوب نبوده

مکالمه انگلیسی با موضوع بیان اینکه اوضاع شما خوب نبوده

Telling how you have been doing—negative

Telling how you have been doing—negative

مکالمه انگلیسی با موضوع بیان اینکه اوضاع شما خوب نبوده

depression-sitting-bench-مکالمه انگلیسی با موضوع بیان اینکه اوضاع شما خوب نبوده

Not as well as I’d like.
Not good.
Not so good.
Not too good.
None too good.
Not well.
Not very well.
Not so well.
Not too well.
None too well.
Not so hot.
Not too hot.
None too hot.
Not  great
Not so great.
None too great.
Crummy.(slang)
Kind of crummy. (slang)
Lousy.(slang)
I’ve had better days.
Could be better.
I’ve been better.
I’ve been under the weather. (meaning ill-health)
Also
I’ve seen better days.


مطالب مرتبط


:آموزش رایگان گرامر انگلیسی

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929