پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی چیزی شکسته است

مکالمه انگلیسی با موضوع وقتی چیزی شکسته است

When something is broken

When something is broken
It broke.
It’s broken.
It doesn’t work.
It’s on the fritz. (idiomatic)
on the fritz = out of order
It’s on the blink. (informal)
on the blink = out of order
This thing is really screwed up! (informal)
screwed up = messed up; made to be out of order


موضوعات دیگر

Design

آموزش آنلاین و خصوصی مکالمه

مشاوره رایگان

(واتساپ، تلگرام، ایتا، زنگ و...)
02122460487
09214837929