پرش به محتوا
Home » آموزش گرامر زبان انگلیسی » گرامر عمومی زبان انگلیسی

گرامر عمومی زبان انگلیسی

گرامر عمومی زبان انگلیسی را در این بخش می توانید مطالعه نمایید. بخش های دیگر گرامر در لینک زیر موجود می باشد. گرامر زبان انگلیسی

 

گرامر عمومی زبان انگلیسی

گرامر جمله سازی

جملات ساده در زبان انگلیسی (Simple Sentences)
جملات ساده در زبان انگلیسی (Simple Sentences)

 

 

جملات مرکب در زبان انگلیسی (Compound Sentences)
جملات مرکب در زبان انگلیسی (Compound Sentences)

 

 

اجزای جمله در زبان انگلیسی (Types of words)
اجزای جمله در زبان انگلیسی (Types of words)

 

 

prefix یا پیشوندها در زبان انگلیسی
prefix یا پیشوندها در زبان انگلیسی

 

 

فعل های Modal (افعال مدال)
فعل های Modal (افعال مدال)

 

 

As … as
As … as

 

 

as well as
as well as

 

 

افعال کمکی در زبان انگلیسی auxiliary verbs
افعال کمکی در زبان انگلیسی auxiliary verbs

 

 

عبارت های اسمی (Noun Clauses)
عبارت های اسمی (Noun Clauses)

 

 

In order for و for
In order for و for

 

 

In order to, so as to, to
In order to, so as to, to

 

 

کاربرد و ساختار it’s time
کاربرد و ساختار it’s time

 

 

فعل Go
فعل Go

 

 

ساختار سببی در زبان انگلیسی (Causative Structure)
ساختار سببی در زبان انگلیسی (Causative Structure)

 

 

کاربرد enough در زبان انگلیسی
کاربرد enough در زبان انگلیسی

 

 

کاربرد Had Better در زبان انگلیسی
کاربرد Had Better در زبان انگلیسی

 

 

افعال مجهول در زبان انگلیسی
افعال مجهول در زبان انگلیسی

 

 

کاربرد Some and Any در زبان انگلیسی
کاربرد Some and Any در زبان انگلیسی

 

 

کاربرد A and AN در زبان انگلیسی
کاربرد A and AN در زبان انگلیسی

 

 

اسم در جایگاه صفت در زبان انگلیسی
اسم در جایگاه صفت در زبان انگلیسی

 

 

انواع فعل در زبان انگلیسی
انواع فعل در زبان انگلیسی

 

 

Delexical verbs چیست؟
Delexical verbs چیست؟

 

 

دقت کردید جدیدا مد شده ….! The…the… with comparative adjectives
دقت کردید جدیدا مد شده ….! The…the… with comparative adjectives

 

 

فعل get و کاربردهای آن در زبان انگلیسی
فعل get و کاربردهای آن در زبان انگلیسی

 

 

فهرست و لیسیت افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی
فهرست و لیست افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی

 

 

طرز ساختن جملات شرطی در زبان انگلیسی
طرز ساختن جملات شرطی در زبان انگلیسی

 

 

سوال پرسیدن با wh مثل Who، Where, WhenThow (کاربرد wh-questions)
سوال پرسیدن با wh مثل Who، Where, WhenThow (کاربرد wh-questions)

 

 

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی
ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

 

 

حالت اضافه(حالت ملکی) و انواع (s) - اس مالکیت - اس سوم شخص
حالت اضافه(حالت ملکی) و انواع (s) – اس مالکیت – اس سوم شخص

 

 

درباره فعل لازم و متعدی در زبان انگلیسی
درباره فعل لازم و متعدی در زبان انگلیسی

 

 

Boat-sea-up
سوالات کوتاه ضمیمه در انگلیسی – Taq Question

 

 

ترکیب دو فعل بوسیله (too) و یا (very) (در حالت قید)
ترکیب دو فعل بوسیله (too) و یا (very) (در حالت قید)

 

 

ضمایر شخصی در زبان انگلیسی
ضمایر شخصی در زبان انگلیسی

 

 

جلوگیری از تکرار کلمات بوسیله بکار بردن افعال کمکی
جلوگیری از تکرار کلمات بوسیله بکار بردن افعال کمکی

 

 

ترکیب دو جمله بوسیله (neither, nor, either, or)
ترکیب دو جمله بوسیله (neither, nor, either, or)

 

 

کاربرد صفات ملکی در زبان انگلیسی
کاربرد صفات ملکی در زبان انگلیسی

 

 

ضمایر اشاره در زبان انگلیسی
ضمایر اشاره در زبان انگلیسی

 

 

نقل قول ها در زبان انگلیسی
نقل قول ها در زبان انگلیسی

 

 

دیگر لینک های مفید گرامر سایت سلام زبان:

این بخش ها تقریبا برای تمامی آزمون ها مثل آیلتس مفید می باشند.

بسیار روان و آسان درس ها بیان گردیده اند.

گرامر زمان ها در زبان انگلیسی

تفاوت ها در زبان انگلیسی

دستور زبان پیشرفته زبان انگلیسی